rhy.fi
Etusivu

TERVETULOA SIVUILLEMME !

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja neuvontatyö, riistanhoidon edistäminen, metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tai määrättävät tehtävät.
Riistanhoitoyhdistyksen toiminnasta on säädetty riistahallintolain 2 luku 10§ ja 14 §:ssä.


Sodankylän riistanhoitoyhdistyksen  toiminta-alue on Sodankylän kunta.
Kokonaispinta-ala on 1 241 681 ha, josta maapinta-ala 1 177 300 ha, vesialueet 643 81 ha
Jäsenmäärä vuonna 2015 oli 3886 metsästäjää, joista naisia 765.
Naisten osuus lukumääräisesti lienee valtakunnan yhdistyksistä suurin ?
Metsästysseuroja on 38, joiden lisäksi hirvenmetsästykseen osallistuvia seurueita vuonna 2015 on 113.

Näiltä sivuilta löydät Sodankylän rhy:n tärkeimmät toimintatiedot, m
etsästäjätutkintokoulutusta ja  -tutkintoja koskevat tiedot, ampumakokeiden pitoajat, ampumaradat sekä muut tapahtumat.
 

Porotyöt 

Porotyöt on Metsähallituksen ja Paliskuntain yhdistyksen yhteishanke, jonka tarkoituksena on välittää tietoa käynnissä olevista poronhoitotöistä metsästäjille ja muillekin luonnossa liikkuville.

Kartta v. 2018 lentolaskennasta

Ohje v. 2018 hirvilupien hakemiseen

 


                         


                                               

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua